• Bio Groen Organische meststoffen

  Gedoseerde bemesting

  Bio groen is een unieke en uitgebalanceerde combinatie van mineralen en organische meststoffen. Het product werkt net zo snel als gewone kunstmest, maar wordt stapsgewijs afgegeven aan de plant. Overbemesting met verbrandingsschade als gevolg, wordt hierdoor voorkomen. Met bio groen blijft uw tuin de groene oase die u wenst.

  Actief en gezond bodemleven

  Het organische bestanddeel van bio groen zorgt ervoor dat de mineralen uit deze meststof door de bodem goed worden vastgehouden. De garantie voor een actief bodemleven van uw tuin. Het zorgt voor biologische evenwicht in de bodem en versnelt tevens de vertering van dode plantenresten.

  Minder maaien, groener gras

  Met bio groen krijgt uw gazon al na enkele dagen een mooie groene kleur, maar groeit minder snel dan u gewend bent. Meer groen en minder maaisel. Op de lange termijn krijgt u zo een dichtere grasmat, waardoor onkruid en mos minder kans krijgen. Dit wordt bereikt doordat bio groen de gehele grasplant bemest en niet alleen de grassprieten. In plaats van een buitensporige groei maakt de plant meer bladeren aan. Bio groen geeft het gras daarnaast een betere wortelontwikkeling. Gazons die met bio groen bemest zijn, zijn beter bestand tegen drogere perioden. Zonder dat u veel hoeft te sproeien.

  Langdurig in bloei

  Planten en struiken zijn op hun mooist bij een compacte en gestage groei. Zo houdt de plant tevens energie over om bloemen te maken. Bio groen zorgt voor de juiste voedingsstoffen om een rustige groei mogelijk te maken. Met als resultaat groene struiken en coniferen en langdurig bloeiende bloemplanten.

  Gezonder fruit en groente

  Met bio groen krijgt u gezonde, stevige en bovenal smakelijke groentes. Bio groen voedt uw gewassen namelijk niet met nitraat, waardoor het van nature aanwezige nitraatgehalte in uw bladgroente wordt verlaagd. Daarnaast zorgen de voedingsstoffen in bio groen voor een evenwichtige groei van uw groente en uw fruitbomen. U loopt daardoor minder risico op het zogeheten ‘schieten’ van het gewas.

  Minder kans op problemen bij de aanleg van uw tuin

  Planten en struiken, maar ook gras hebben het in de eerste tijd heel moeilijk. Ze hebben weinig of kapotte wortels. Voor deze periode hebben is bio groen gemaakt. De samenstelling van de meststof met deze formule is volledig geschikt gemaakt voor de moeilijke omstandigheden van het op gang komen van een tuin. Wortelgroei is dan van het grootste belang.

  Kortom: Bio groen met organische meststoffen is geschikt voor elke tuin, in elke periode en voor bijna alle planten, groenten, struiken en bomen.